Handelsbetingelser:

Enhver leverance fra Risager´s sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Da vi handler med både private og erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, hvilke betingelser, der gælder. Det er tydeligt markeret nedenfor. 

Når du afgiver en bestilling via shop.risagers.com, sender vi en automatisk mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt. 

Priser: 

Alle priser er i DKK danske kroner og vises som udgangspunkt både inklusiv og eksklusiv moms (25%). Markedsførte priser og priser i tilbud er dagspriser. Priserne er altid eksklusiv fragt og miljøgebyr. 

De ved lov pålagte afgifter på emballage, nikkel-cadmiumbatterier, pvc og ftalater vil fremgå særskilt som varelinjer, og står umiddelbart efter de afgiftsbelagte vare.

I tilfælde af forsinkelser, restordrer eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.

Prisfejl: 

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

Leveringstid:

Lagerførte standardvare leveres inden for 1-4 arbejdsdage til alle brofaste dele af landet.  

Følgende varegrupper; faldsikring, sko, sikkerhedsskilte, brandslukkere, øjenskyl, håndcreme og -sæbe bliver først bestilt ved købers bestilling. Derved får køberen altid den nyeste og opdaterede vare leveret. 

Ved aftalt leveringsdato, forbeholder vi os retten til at ændre denne, grundet udefrakommende omstændigheder.

Fragt- og miljøgebyr: 

Risager´s leverer gratis ved ordrestørrelser over kr. 800,- Eks moms / kr. 1000,- inkl. moms i hele Danmark. Ordre under kr. 100,- ekskl. moms debiteres et håndteringsgebyr på kr. 24,- ekskl. moms eller 30,- inkl. moms. 

Varen leveres med enten GLS eller Danske Fragtmænd. 

Såfremt køber ikke er hjemme ved modtagelse af varen og levering derfor ikke er mulig, vil der blive pålagt gebyr for fornyet udkørsel. Husk derfor at skrive på leveringsbetingelser, hvis varen evt. kan/må stilles udenfor – dette sker på eget ansvar og for egen risiko.

Ejendomsforbehold for salg til erhvervsdrivende:

Risager´s forbeholder sig ejendomsretten over leverede varer, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted, med tillæg af eventuelle renter og omkostninger. 

Ansvarsbegrænsning i B2B forhold:

Et erstatningskrav overfor Risager´s kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte Produkter og begrænses i øvrigt til skader, som ved indgåelse af Aftalen typisk kan forudses, hvor Sælger har handlet groft uagtsomt.

Risager´s hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af Aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Produkter.

Hvis der opstår en ekstraordinær siutation, som er uden for Risager´s kontrol, eller hvor forpligtelsen grundet uforudsete eller udefrakommende begivenheder er blevet usædvanligt byrdefuld for Risager´s at opfylde – og som må anskues som force majeure og hardship er naturkatastrofer, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, mangel på transportmidler, almindelige vareknaphed, restriktioner af drivkraft, myndighedspåbud, sygdomsudbrud, sundhedskriser, epidemier, strejke eller produktionsforstyrrelser hos leverandører, hvor Risager´s ikke kan holdes ansvarlig.

Betaling: 

Du kan benytte følgende betalingsmåder på hjemmesiden:
Dankort, VISA, Visa Electron, Mastercard

Kreditkort:

Dankort, VISA, Visa Electron, Mastercard.

Der er intet gebyr ved kortbetaling og beløbet trækkes først på din konto, når samtlige varer er sendt fra Risager´s. 

Konto:

Efter kreditgodkendelse har du mulighed for at oprette en konto hos Risager´s.

Kontooverførsel:

Der er mulighed for at betale, ved at overføre penge til Risager´s konto hos Sydbank. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Registreringsnummer: 7990 Kontonummer: 0002022932

Husk altid at oplyse ordrenummeret ved kontooverførsel.

Betalingsbetingelser for erhvervsdrivende:

Ordre, der er købt kontant med kreditkort, får først trukket beløbet, når ordren er afsendt. Betaling af faktura og kontokøb skal ske senest den dato, fakturaen angiver som seneste rettidige betalingsdato. Såfremt betalingen sker efter forfaldsdato, beregnes 2% i rente pr. måned, indtil det forfaldne beløb er betalt.
Rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,-. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger – derefter af gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav til Risager´s, uden skriftlig godkendelse af Risager´s, og har ikke ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

 

Fortrydelsesret: 

Hent Retur formular – Her
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvis, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til Risagers@Risagers.com eller benytte standardfortrydelsesformularen.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage vare uden samtidig at give Risager´s besked.

Bemærk at returvarer kun kan sendes til følgende adresse:

Risager´s

Fladhøjvej 1

6230 Rødekro

Mærk pakken ”ATT: Retur” og vedlæg en kopi af returseddelen eller din ordrebekræftelse som dokumentation.

Vare som ikke sendes til denne adresse eller via pakkeshop, nægtes modtaget af Risager´s

Fortrydelse af en del af købet:

Hvis du har købt flere varer hos Risager´s, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.
Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Returnering:

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. 
Du skal selv betale for, at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post.

Særlige returregler – ingen fortrydelsesret:

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

  • Engangsmasker, masker og monteringsfiltre kan af hygiejniske og sikkerhedsmæssige grunde ikke returneres, hvis emballagen er brudt.
  • Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer, eller har fået et tydeligt personligt præg
  • Returneret fodtøj må ikke have være benyttet på overflader, hvor sålen har fået snavs. Der skal være benyttet strømper under afprøvning.

Varens stand, når du sender den retur:

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes, at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for. 

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:

Fladhøjvej 1
6230 Rødekro
Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Fortrydelsesret i erhvervskøb

Der er ingen fortrydelsesret i erhvervsforhold (B2B aftaler).

Reklamation og garanti:

Når du handler hos Risager´s gælder købelovens regler om reklamationsret.

Privat forbruger:
I henhold til dansk lovgivning, er alle varer dækket af 2 års reklamationsret. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, skader eller slistage, der er opstået pga. forkert brug/betjeningsfejl, manglende vedligeholdelse, forkert opbevaring eller almindelige slidtageskader eller anden skade påført af køber. Kontakt os inden du sender varen på Risagers@Risagers.com. Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Vi modtager kun pakker som sendes direkte til vores adresse.

Erhvervsdrivende:
Erhvervskunder (B2B kunder) ydes 12 måneders reklamationsret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til Risager´s, så snart de konstateres. Erhvervskunder opnår ikke en ny reklamationsret ved reklamation og ombytning. 
Til delvis dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes min. 20% af fakturabeløbet. 

Der skal reklameres straks! Ligesom der er en undersøgelsespligt af varen, når denne modtages.

Produktansvar:  

Risager´s kan kun gøres ansvarlig for skader et produkt forvolder, såfremt der kan forelægges dokumentation for, at Risager´s er direkte årsag til skaden, og er kun ansvarlig i overensstemmelse med lovgivningen i produktansvarsloven.

Risager´s hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 

Force Majeure:  

I tilfælde af force majeure, der fritager Risager´s for ansvar, anses bl.a. følgende forhold hos Risager´s eller Risager´s underleverandører: 

Krig og undtagelsestilstand, strejke, lockout, naturkatastrofer, svigtende forsyninger, brand, import- og eksportforbud, valutarestriktioner og produktionsstop.

Kontakt: 

Har du spørgsmål eller er i tvivl vedrørende ovenstående, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 41 19 29 11 eller på risagers@risagers.com. Vi hjælper gerne. 

Åbningstiderne er: mandag-fredag 08.00-16.00 

Klageadgang:

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte risagers@risagers.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Klageportalen for Nævnenes hus

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

 

Persondatapolitik:

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  

Personoplysningerne registreres hos Risager´s og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  

Den dataansvarlige på www.shop.risagers.com er Oliver Risager.  

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: risagers@risagers.com

Værneting B2B forhold:

Enhver uoverensstemmelse mellem Sælger og Kunden skal afgøres efter dansk ret og skal i første instans indbringes for Sø- og Handelsretten, subsidiært Risager´s hjemting.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 1. december 2022.